GEOPA

Společnost byla založena v prosinci r. 1993 v Opavě p. Ing. Rudolfem Ťapťuchem, Petrem Jarošem, Martinou Víchovou a Vladislavem Svozilem. Před rozdělením společnosti dle specializace, působilo ve firmě Geopa s.r.o. 14 zaměstnanců.

V roce 1995 se společnost rozdělila dle specializací na:

  • Katastr nemovitostí
  • Inženýrská geodézie

a od března 2018 byl postoupen výkon zeměměřických činností z právnické osoby na fyzickou osobu Jaroš Petr - GEOPA.

Geodézie

Nabízíme zeměměřické služby v oblasti katastru nemovitostí (geometrické plány v plném rozsahu, vytyčování hranic pozemků a realizace komplexních a jednoduchých pozemkových úprav) a účelová mapování pro projekční činnosti – digitální mapy základního významu. V menším rozsahu zabezpečujeme výkon geodeta ve výstavbě – pouze pro drobné stavby a rodinnou zástavbu.

Specializace

Specializujeme se na práce pro katastr nemovitostí bez megalomanie služeb ve všech oblastech geodetických prací.

Kompletní servis pro občana, města a obce v majetkoprávní oblasti s nemovitostmi.

Máme bohaté zkušenosti a nabízíme garantovanou kvalitní činnost. V nemalé míře disponujeme a využíváme nejnovější špičkové technologické vybavení.

Kvalitní a vysoce odborné služby v oblasti katastru nemovitostí.

Dlouhodobě úspěšně pracujeme na prohlubování spolupráce s orgány státní správy při tvorbě a ochrany krajiny

Partneři

Erby partnerů